Produkcja czujników temperatury

Jednym z najistotniejszych parametrów roboczych silników elektrycznych jest temperatura uzwojenia. Wzrost temperatury następuje zarówno w ramach procesów mechanicznych i elektrycznych wewnątrz silnika, jak też wyniku oddziaływania temperatury otoczenia oraz podłączonych urządzeń. Jeśli temperatura przekroczy maksymalną dopuszczalną wartość, może dojść do uszkodzenia silnika. Dlatego w uzwojeniach umieszczane są zintegrowane czujniki temperatury, które monitorują temperaturę, a w przypadku osiągnięcia temperatury maksymalnej zatrzymają silnik. Zastosowanie czujników temperatury jednak nie ogranicza się tylko do uzwojeń w silnikach, lecz także w łożyskach, w celu monitorowania temperatury części mechanicznych lub przewodów, itd. Czujniki temperatury są elementami ochronnymi, które w zależności od temperatury wykazują zmianę oporu, która może być spowodowana zarówno własnym nagrzaniem lub ciepłem z otoczenia (przykład czujników w uzwojeniu).

Produkujemy następujące czujniki:

 

Skontaktuj się z nami
Bartosz Kopernok +48 602 158 294

Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z naszym specjalistą.

Wyłączne przedstawicielstwo dla rynku czeskiego i słowackiego