Montaż

Montaż zespołów i podzespołów odbywa się zgodnie z dokumentacją, instrukcjami lub poleceniami klienta, lub zgodnie z własnymi procedurami lub instrukcjami, które opracowujemy na podstawie przekazanej dokumentacji technicznej. Dokumentację techniczną możemy również opracować na podstawie projektu/propozycji lub szkicu klienta. W razie potrzeby stosowania przyrządów lub narzędzi montażowych opracujemy własną dokumentację produkcyjną i zlecamy produkcję w firmach partnerskich w Republice Czeskiej i na Słowacji. Częścią dokumentacji są także instrukcje oraz procedury kontroli i pakowania.

Zapewnienie elementów do montażu:

Elementy niezbędne do montażu zapewnimy we własnym zakresie u obecnych dostawców na całym świecie lub w firmach partnerskich w Republice Czeskiej i na Słowacji. Do produkcji elementów kupujemy surowce z certyfikatem. W trakcie produkcji podzespołów ściśle współpracujemy z producentem przy tworzeniu dokumentacji, narzędzi montażowych, a niekiedy procedur kontrolnych, aby zapewnić 100% jakości produkcji.

Kontrola jakości, magazynowanie i logistyka

Częścią montażu jest stanowisko kontrolne ze współrzędnościową maszyną pomiarową Zeiss, w której elementy przed właściwym montażem poddawane są kontroli, a następnie przechowywane w magazynie. Posiadamy powierzchnie magazynowe umożliwiające przechowywanie odpowiedniej ilości elementów, aby szybko realizować dostawy i reagować na zapotrzebowanie klienta. Na życzenie pakujemy towar i zapewniamy transport, w tym oclenie.

Zalety współpracy:

  • Zmniejszenie portfolio dostawców
  • Zapewnienie i magazynowanie wszystkich potrzebnych materiałów
  • Pomoc w rozwoju nowych produktów
  • Elastyczne prototypowanie

 

Skontaktuj się z nami
Bartosz Kopernok +48 602 158 294

Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z naszym specjalistą.

Wyłączne przedstawicielstwo dla rynku czeskiego i słowackiego