Badanie korozyjne HAST

Magnesy typu NdFeB (neodymy) od początku charakteryzowały się niską odpornością na korozję neodymową, zwłaszcza na wilgotność powietrza, powodującą rozpad materiału magnesu na pojedyncze ziarna. Reakcja ta dodatkowo przyspiesza wraz z rosnącą temperaturą. Obecnie są dostępne magnesy odporne na korozję neodymową. Udało się to osiągnąć poprzez wzbogacenie ich składu o kolejne wybrane elementy. Z naszych długoletnich doświadczeń wynika, że konieczny jest ciągły nadzór nad procesem produkcyjnym oraz dokładne testowanie odporności na korozję poszczególnych dostaw.

Nasze laboratoria dysponują wyposażeniem do badania odporności magnesów trwałych na korozję. Przeprowadzamy badania korozyjne w środowisku nasyconych par wodnych o różnym czasie trwania.

Testujemy zgodnie z:

  • HAST (Highly Accelerated Stress Test)
  • PCT (Pressure Cooker Test) lub też BCT (Bulk Corrosion Test) opartych na ASTM A1071/A1071M

Za pomocą metod sprawdzania właściwości korozyjnych można też zbadać odporność różnych powłok, które stosowane są na magnesach najmniej odpornych na korozję. Poza HAST sprawdzamy też odporność warstw powłok zanurzając je w cieczy. Badamy wpływy szoków termicznych i inne.

Skontaktuj się z nami
Bartosz Kopernok +48 602 158 294

Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z naszym specjalistą.

Wyłączne przedstawicielstwo dla rynku czeskiego i słowackiego