Symulacja obwodów magnetycznych

Dokonujemy symulacji 2D, a także 3D obwodów magnetycznych za pomocą metody elementów skończonych (MES, FEM). Stosując tą metodę dokonujemy zazwyczaj obliczeń natężenia pola magnetycznego, indukcji magnetycznej, siły przytrzymującej oraz momentu obrotowego dla zastosowań z magnesami trwałymi. Obliczenia pól magnetycznych przydatne są do poszukiwania optymalnego rozwiązania konstrukcyjnego podczas rozwoju/opracowywania nowych urządzeń lub optymalizacji istniejących rozwiązań. Symulacje pomagają oszacować zachowanie się obwodów magnetycznych w przypadkach, gdy nie ma możliwości dokonania pomiaru na fizycznej próbce.

Rozwiązujemy następujące zadania:

  • Symulacja dowolnych obwodów magnetycznych
  • Obliczenie sił przyciągania między ciałami
  • Obliczenie momentu obrotowego sprzęgieł magnetycznych
  • Obliczenie obwodu elektromagnetycznego maszyn obrotowych

 

Skontaktuj się z nami
Bartosz Kopernok +48 602 158 294

Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z naszym specjalistą.

Wyłączne przedstawicielstwo dla rynku czeskiego i słowackiego