Obliczenia maszyn elektrycznych

Projektowanie obwodów elektromagnetycznych maszyn elektrycznych i sprzęgieł

Firma PZK BRNO a.s. posiadająca ponad 20-letnie doświadczenie, opracowuje dla swoich klientów projekty obwodów magnetycznych następujących maszyn elektrycznych (silniki i generatory) oraz sprzęgieł:

 • Maszyny synchroniczne z magnesami trwałymi na wirniku wewnętrznym
 • Maszyny synchroniczne z magnesami trwałymi na wirniku zewnętrznym
 • Maszyny synchroniczne z magnesami trwałymi naklejonymi na powierzchni wirnika
 • Maszyny synchroniczne z magnesami trwałymi wkładanymi do rowków wewnętrznych wirnika
 • Maszyny reluktancyjne
 • Maszyny asynchroniczne
 • Sprzęgła elektromagnetyczne
 • Sprzęgła magnetyczne

Następnie dla swoich klientów projektujemy optymalizację istniejących rozwiązań obwodów elektromagnetycznych ww. maszyn elektrycznych w celu zwiększenia ich efektywności, zmniejszenia zużycia materiałów, itd.:

 • Optymalizacja uzwojenia stojana
 • Optymalizacja jakości lub kształtu istniejących magnesów trwałych
 • Optymalizacja materiałów do obwodów magnetycznych stojana i wirnika

Procedury obliczeniowe PZK BRNO obejmują metody analityczne, a także metody numeryczne z wykorzystaniem modelowania 3D za pomocą metody elementów skończonych.

Skontaktuj się z nami
Bartosz Kopernok +48 602 158 294

Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z naszym specjalistą.

Wyłączne przedstawicielstwo dla rynku czeskiego i słowackiego