Wyważanie

Wyważanie to proces wyrównania głównej osi bezwładności z osią geometryczną obrotu poprzez dodawanie lub usuwanie materiału obracającego się ciała. W ten sposób zmniejsza się wpływ oddziałujących sił odśrodkowych, co powoduje poprawę jakości i niezawodności urządzenia obrotowego. Dzięki wyważaniu chcemy osiągnąć możliwie najmniejsze obciążanie mechaniczne wirnika oraz zmniejszenie obciążenia łożysk, których żywotność zależna jest głównie od prędkości obrotów i obciążenia. Maksymalną żywotność łożysk można osiągnąć w przypadku, gdy składowa siły odśrodkowej w łącznym obciążeniu statycznym wynosić będzie poniżej 10%. Wyważanie zmniejsza też drgania, które powodują luzowanie części maszyny i są źródłem hałasu. W wyjątkowych przypadkach mogą też spowodować uszczerbek na zdrowiu. Efektem towarzyszącym wyważaniu jest możliwość zwiększenia obrotów roboczych, a więc zwiększenia mocy urządzenia. Rozłożenie masy ciała określimy na podstawie położenia środka ciężkości i głównej centralnej osi bezwładności. Niewyważenie powstaje w przypadku, gdy oś obrotu nie jest zgodna z główną centralną osią bezwładności.

Niewyważenie dynamiczne

Jest to najczęściej występujący przypadek niewyważenia. W takim przypadku główna środkowa oś bezwładności nie jest równoległa i nie przecina osi obrotu. Główna centralna oś bezwładności jest skośna do osi obrotu. W celu całkowitego wyeliminowania niewyważenia dynamicznego należy dokonać korekty w dwóch płaszczyznach wyważania.

Niewyważenie statyczne

W przypadku niewyważenia statycznego środek ciężkości ciała nie leży na osi obrotu, która musi być równoległa do głównej centralnej osi bezwładności. Korekty niewyważenia statycznego dokonać można zwiększając masę. W najlepszym przypadku korekta odbywa się w płaszczyźnie środka ciężkości, gdy zwiększenie masy zapewni przesunięcie środka ciężkości do osi obrotu.

Oferujemy wyważanie:

Na naszej wyważarce SCHENCK dokonujemy wyważania statycznego i dynamicznego ciał obrotowych, spełniające następujące parametry:

  • masa – min. 0,5 kg / maks. 50 kg
  • średnica ciała - maks. 600 mm
  • długość ciała - min. 90 mm / maks. 970 mm
  • średnica wału - min. 9 mm / maks. 63 mm

W przypadku zainteresowania wyważaniem skontaktuj się z naszym specjalistą.

 

Skontaktuj się z nami
Bartosz Kopernok +48 602 158 294

Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z naszym specjalistą.

Wyłączne przedstawicielstwo dla rynku czeskiego i słowackiego