Krzywa odmagnesowania BH

Krzywa BH wskazuje zależność indukcji magnetycznej B, lub też polaryzacji J, od natężenia pola magnetycznego rozmagnesowującego H w drugiej ćwiartce. Do podstawowych właściwości magnetycznych magnesów trwałych, odczytywanych z krzywej odmagnesowania BH należą indukcja remanencji Br, koercja HcB, koercja HcJ oraz iloczyn energii BHmax.  W naszym laboratorium akredytowanym dokonujemy pomiarów krzywej odmagnesowania BH wszystkich obecnie dostępnych komercyjnie typów magnesów trwałych:

Parametry krzywej odmagnesowania BH:

Indukcja remanencji Br - szczątkowa indukcja magnetyczna w magnesie przy zerowym natężeniu pola magnetycznego po uprzednim nasyceniu. Na wykresie wyznaczona jest jako punkt przecięcia pętli histerezy oraz osi współrzędnych B i równa się polaryzacji magnetycznej w tym punkcie.

Koercja HcB – natężenie pola magnetycznego, podczas którego osiągnięto zerową indukcję magnetyczną po uprzednim nasyceniu magnesu, na wykresie wyznaczona jest jako punkt przecięcia pętli histerezy B(H) oraz osi współrzędnych H w II. ćwiartce.

Koercja HcJ – natężenie pola magnetycznego w magnesie, podczas którego osiągnięto zerową indukcję magnetyczną po uprzednim nasyceniu magnesu, na wykresie wyznaczona jest jako punkt przecięcia pętli histerezy J(H) oraz osi współrzędnych H w II. ćwiartce.

Iloczyn energii BHmax – maksymalna wartość iloczynu BH wzdłuż krzywej odmagnesowania; max iloczyn równa się dwukrotności gęstości energii (energii jednostki objętości) pola magnetycznego w magnesie, a na wykresie odpowiada największemu prostokątowi pod krzywą BH.

Możliwości naszej pracowni badawczej:

Wymienione parametry magnesów trwałych można mierzyć za pomocą histerezografu, magnetometru impulsowego lub stosując inne metody zastępcze. Nasze laboratoria dysponują zarówno histerezografem (laboratorium akredytowane zgodnie z ISO 17025) – standaryzowana metoda zgodnie z IEC 60404-5 lub  ASTM A977/A977M, jak też magnetometrem impulsowym zgodnie z IEC TR 62331, który umożliwia pomiary koercji wewnętrznej HcJ na wszystkich typach magnesów trwałych, a więc również w przypadku magnesów typu SmCo (samarowo-kobaltowych), w których histerezografy nie potrafią zmierzyć tego parametru w temperaturze pokojowej. Nasze nowoczesne wyposażenie umożliwia też pomiary parametrów w magnesach o standardowych, a także złożonych kształtach, w zakresie temperatur od -40°C do +220°C. Podczas pomiaru charakterystyki BH za pomocą metody impulsowej osiągamy pole magnetyczne o indukcji do 7T! Histerezograf, ani też magnetometry impulsowe nie umożliwiają pomiaru wszystkich kształtów, rozmiarów i sposobów namagnesowania magnesów trwałych. Magnesy o kształtach i wymiarach większych oraz mniejszych od tych, które można zmierzyć w histerezografie i w magnetometrze impulsowym zastępowane są przez „próbki standardowe“, wyprodukowane w tej samej partii produkcji, służące jako wzór materiału magnesu.

W naszym akredytowanym laboratorium weryfikujemy:

  • Właściwości materiału magnetycznego wymienione w specyfikacji
  • Właściwości materiału magnetycznego w temperaturze roboczej
Skontaktuj się z nami
Bartosz Kopernok +48 602 158 294

Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z naszym specjalistą.

Wyłączne przedstawicielstwo dla rynku czeskiego i słowackiego