Magnetyczny moment dipolowy

Ani histerezograf, ani magnetometry impulsowe nie umożliwiają pomiaru wszystkich kształtów, rozmiarów i sposobów magnesowania magnesów trwałych. Magnesy o kształtach i wymiarach większych oraz mniejszych od tych, które można zmierzyć na histerezografie i w magnetometrze impulsowym zastępowane są przez „próbki standardowe“, wyprodukowane w tej samej partii produkcji, służące jako wzór materiału magnesu. W celu weryfikacji „niemierzalnych“ magnesów, dokonujemy pomiaru magnetycznego momentu dipolowego w naszym akredytowanym laboratorium.

Moment magnetyczny jest przede wszystkim właściwością cząstek elementarnych. Ponieważ namagnesowany magnes jest uporządkowaną strukturą materiału, momenty te sumowane są w wypadkowy magnetyczny moment dipolowy magnesu, który następnie mierzymy za pomocą fluksometru oraz cewek Helmholtza. Dzięki temu pomiarowi uzyskamy wartość odnoszącą się do materiału i objętości magnesu, którą można porównywać do kolejnych dostaw oraz śledzić ewentualne odchylenia, a przede wszystkim zapewnić stabilną jakość produktu. Pomiar magnetycznego momentu dipolowego możliwy jest tylko w przypadku magnesów trwałych namagnesowanych dwubiegunowo.

Pomiar momentu magnetycznego:

Nasze wyposażenie umożliwia pomiar magnetycznego momentu dipolowego magnesów o średnicy do 260 mm i wysokości do 150 mm w zakresie temperatur od -40°C do 300°C, udarowo także w temperaturze -190°C. Wartość magnetycznego momentu dipolowego służy też do oceny badania stabilności temperaturowej.

W naszym akredytowanym laboratorium dokonujemy:

  • Pomiarów magnetycznego momentu dipolowego za pomocą fluksometru i cewek Helmholtza oparte na normach ČSN EN 60404-14 oraz IEC 60404-14

Bardziej szczegółowe informacje dotyczące przeprowadzanych badań znajdują się w załączniku do certyfikatu akredytacji lub są dostępne na żądanie.

 

 

Skontaktuj się z nami
Bartosz Kopernok +48 602 158 294

Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z naszym specjalistą.

Wyłączne przedstawicielstwo dla rynku czeskiego i słowackiego