Inne laboratoria

Laboratorium kontroli wstępnej

W tym laboratorium przeprowadzana jest kontrola wstępna wszystkich dostaw magnesów trwałych przed ich wysłaniem do klientów. Każdy projekt wymaga indywidualnego podejścia do kontroli końcowej, jednak najczęściej wykonujemy następujące badania:

 • Precyzyjne pomiary wymiarów magnesów
 • Pomiary właściwości magnetycznych
 • Pomiary właściwości korozyjnych magnesów
 • Badania stabilności temperaturowej magnesów

Laboratorium badań specjalnych

Laboratorium wykorzystywane jest do badań zgodnie ze specyficznymi wymaganiami klientów spółki PZK BRNO, a także do prac w zakresie badań i rozwoju, które PZK BRNO wykonuje współpracując z wybranymi producentami magnesów trwałych. Laboratorium uzupełniane jest na bieżąco o kolejne pracownie badawcze. Obecnie rozwiązujemy następujące zadania:

Laboratorium PZK BRNO w Chinach

Badania przeprowadzają tu pracownicy chińskiego przedstawicielstwa, których przeszkolono w laboratoriach PZK BRNO. Wykonywane są tu testy kontrolne w trakcie procesu produkcji oraz kontrola końcowa dostaw przed wysłaniem do PZK BRNO. Laboratorium posiada wyposażenie umożliwiające przeprowadzanie następujących badań:

 • Precyzyjne pomiary wymiarów magnesów
 • Pomiary właściwości magnetycznych
 • Badania właściwości korozyjnych w japońskim autoklawie ESPEC
 • Badania stabilności termicznej magnesów w japońskim piecu laboratoryjnym ESPEC

Laboratoria zewnętrzne

PZK BRNO ściśle współpracuje z wybranymi zewnętrznymi placówkami badań i rozwoju w kraju, a także za granicą. Obecnie zapewniamy w ten sposób przeprowadzanie następujących badań:

 • Pomiary rozmiaru cząstek proszku ferromagnetycznego, przeznaczonego do produkcji spiekanych magnesów trwałych
 • Pomiary składu chemicznego magnesów
 • Obserwacja mikrostruktury magnesów
 • Odporność na korozję magnesów w środowisku skondensowanej wilgoci
 • Pomiary odporności magnesów na kruche pękanie
Skontaktuj się z nami
Bartosz Kopernok +48 602 158 294

Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z naszym specjalistą.

Wyłączne przedstawicielstwo dla rynku czeskiego i słowackiego