Bandażowanie wirników

Za współczesny trend w rozwoju obrotowych maszyn elektrycznych można uważać zwiększanie ich obrotów znamionowych. W ten sposób można osiągnąć zmniejszenie wymiarów maszyn oraz oszczędność materiałów. W przypadku silników i generatorów elektrycznych z zamontowanymi magnesami trwałymi w wirnikach trzeba rozwiązywać kwestię zabezpieczenia poszczególnych komponentów wirników przed oddziaływaniem sił odśrodkowych. Można to dokonać za pomocą bandaży różnego typu.

Najczęstszym sposobem bandażowania jest stosowanie taśmy z skręcanych włókien szklanych. Taki sposób bandażowania nadaje się tylko dla niskiego i średniego poziomu obciążania siłami odśrodkowymi. Do najwyższych poziomów obciążania siłami odśrodkowymi przeznaczone są bandaże na bazie włókien węglowych lub kevlarowych.

Dokonujemy:

  • Bandażowania wirników odpowiednim bandażem
  • Zabezpieczenia wirników za pomocą obudowy ochronnej

W przypadku zainteresowania bandażowania wirników skontaktuj się z naszym specjalistą.

Skontaktuj się z nami
Bartosz Kopernok +48 602 158 294

Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z naszym specjalistą.

Wyłączne przedstawicielstwo dla rynku czeskiego i słowackiego