Indukcja powierzchniowa

Magnesy trwałe oddziałują na swoje otoczenie polem magnetycznym, które słabnie wraz ze zwiększającą się odległością od magnesu. Jego kształt i rozmiar wynikają z wymiarów, kształtu i zastosowanego materiału magnesu. Wiąże się z tym jednorodność pola magnetycznego wokół magnesu. Rozkład pola magnetycznego w otoczeniu magnesu i na jego powierzchni można określić za pomocą pomiaru indukcji magnetycznej.

Pomiar indukcji powierzchniowej:

Indukcję magnetyczną można mierzyć stosując pomiar punktowy za pomocą teslametrów z osiową lub poprzeczną sondą Halla, jak też mapując za pomocą skanerów na całej powierzchni magnesu, ewentualnie w wymaganej odległości od magnesu. Nasze oprzyrządowanie umożliwia wykonywanie pomiarów punktowych oraz mapowania zarówno luzem położonego magnesu lub ciała z nim, jak i podczas obracania. Potrafimy kompleksowo analizować uzyskane dane, kontrolować poszczególne wektory indukcji magnetycznej oraz wyświetlić rozkład 3D pola magnetycznego wokół magnesu.

Pomiary na gotowych elementach:

Rozkład pola magnetycznego (indukcji magnetycznej) potrafimy sprawdzać nie tylko na samych magnesach trwałych, lecz także na produktach z nimi, jak np. uchwyty magnetyczne, wirniki lub stojany silników elektrycznych, sprzęgła magnetyczne i inne. Pomiar indukcji magnetycznej umożliwia przeprowadzenie kontroli jakości na przykład w przypadku magnesów namagnesowanych wielobiegunowo, których pomiar nie jest możliwy z użyciem innych dostępnych metod.

W naszym laboratorium badawczym dokonujemy:

  • Pomiaru indukcji powierzchniowej w konkretnym punkcie (w konkretnej odległości od magnesu)
  • Pomiaru wszystkich 3 składników wektora indukcji powierzchniowej (XYZ)
  • Mapowania 3D indukcji powierzchniowej ciał płaskich
  • Mapowania 3D indukcji powierzchniowej ciał obrotowych

 

Skontaktuj się z nami
Bartosz Kopernok +48 602 158 294

Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z naszym specjalistą.

Wyłączne przedstawicielstwo dla rynku czeskiego i słowackiego