Akredytowane laboratorium

Od 2014 roku prowadzimy laboratorium badawcze dla magnesów trwałych, akredytowane przez Czeski Instytut Akredytacyjny (Český Institut pro Akreditaci, o.p.s.) zgodnie z wymogami normy ČSN EN ISO/IEC 17025 ze zmianami, zajmującą się badaniami właściwości magnetycznych magnesów trwałych.

Zakres akredytacji obejmuje następujące badania:

Bardziej szczegółowe informacje dotyczące przeprowadzanych badań znajdują się w załączniku do certyfikatu akredytacji lub są dostępne na żądanie.

ISO 17025 ISO 17025

Skontaktuj się z nami
Bartosz Kopernok +48 602 158 294

Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z naszym specjalistą.

Wyłączne przedstawicielstwo dla rynku czeskiego i słowackiego