Badanie w rozpylonej solance (mgła solna)

Niektóre zastosowania, np. w transporcie morskim lub ogólnie w kontakcie z wodą morską, wymagają odporności na korozję powodowaną słoną wodą. Do najczęściej stosowanych badań w tej dziedzinie należą testy w rozpylonej solance obojętnej (NSS) oparte na normach: EN ISO 9227 lub ASTM B117. Badana część poddawana jest oddziaływaniu rozpylonej solanki przez czas określony przez klienta, w komorze specjalnie zbudowanej w tym celu z możliwością bieżącego sprawdzania stanu części. Badanie można przeprowadzać zarówno na magnesach, jak i produktach nie tylko z magnesami (folie metalowe, części, powłoki malarskie).

Ochrona powierzchni magnesów

W razie ryzyka użytkowania magnesów w środowisku, gdzie występuje słona woda, konieczne jest wyposażenie magnesów w dodatkową ochronę powierzchni. Badanie z użyciem rozpylonej solanki obojętnej zgodne z EN ISO 9227 w przypadku magnesów trwałych przeznaczone jest przede wszystkim do testowania odporności powłok ochronnych. Nasze laboratorium zbadało zdecydowaną większość komercyjnie dostępnych ochron magnesów trwałych i może polecić najbardziej odpowiednią dla danego zastosowania.

Przeprowadzamy badania w rozpylonej solance obojętnej:

  • Zgodnie z EN ISO 9227 lub ASTM B117
  • Wymiary komory 800 x 550 x 650 mm
  • Czas trwania i sposób oceny testu w zależności od indywidualnej specyfikacji
Skontaktuj się z nami
Bartosz Kopernok +48 602 158 294

Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z naszym specjalistą.

Wyłączne przedstawicielstwo dla rynku czeskiego i słowackiego