Odchylenia kierunku magnesowania (Angle error)

Od magnesów do czujników zazwyczaj wymaga się wysokiego powiązania ich geometrii z kierunkiem magnesowania, tzw. angle error, a więc odchylenia kątowego kierunku namagnesowania od osi geometrycznej magnesu. Powiązanie to zasadniczo wpływa na działanie niektórych urządzeń, np. gdy pozycję magnesu obserwuje zestaw sond Halla. Odchylenie kierunku pola magnetycznego nawet o 1 stopień od osi geometrycznej magnesu może spowodować późniejsze załączenie lub załączenie niewłaściwej części obwodu. Może to spowodować usterkę lub nawet wypadek. Wszystkie przyczyny tego zjawiska wynikają z procesu produkcji magnesów trwałych - podczas prasowania bloku materiału magnesów, przy jednoczesnym oddziaływaniu pola magnetycznego, nie jest zapewniona współosiowość kierunku prasowania i pola magnetycznego lub podczas wycinania finalnych magnesów z bloku może on być źle zamocowany, a jego odchylenie w trakcie cięcia spowoduje odchylenie osi geometrycznej od osi magnetyzacji. 

Pomiar odchylenia kierunku magnesowania

W tym celu posiadamy urządzenie, które potrafi zmierzyć odchylenie kątowe kierunku namagnesowania od osi geometrycznej magnesu i zapewnić dzięki temu prawidłowe działanie danego zastosowania.. Zasada pomiaru polega na ocenie kierunku rozprzestrzeniania się wektorów indukcji magnetycznej w określonych odległościach od magnesu. Pomiar ten nadaje się tylko do magnesów namagnesowanych dwubiegunowo.

Skontaktuj się z nami
Bartosz Kopernok +48 602 158 294

Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z naszym specjalistą.

Wyłączne przedstawicielstwo dla rynku czeskiego i słowackiego