Właściwości mechaniczne

Precyzyjny pomiar wymiarów

Precyzja wymiarów jest kolejnym z monitorowanych parametrów, zarówno magnesów trwałych, jak też produktów z nimi. Do ich sprawdzania korzystamy z kalibrowanych suwmiarek oraz współrzędnościowej maszyny pomiarowej. Dzięki współrzędnościowej maszynie pomiarowej ZEISS z sukcesem dostarczamy magnesy trwałe dla ekstremalnie precyzyjnych zastosowań w branży lotniczej, gdzie wymagana jest precyzja wymiarów w tysięcznych milimetra.

Badania wytrzymałościowe

Parametry mechaniczne w przypadku magnesów trwałych nie są zazwyczaj monitorowane. Z naszych doświadczeń wynika, że są również ważne. W maszynie wytrzymałościowej dokonujemy badań na zginanie magnesów trwałych i porównujemy zmierzone wartości dla danej partii produkcji.

Badania połączenia klejonego

W ramach naszych projektów badawczych skupiliśmy się także na kwestiach związanych z klejeniem magnesów trwałych oraz wpływu ich powłok na połączenie klejone. Badania połączenia klejonego wykonujemy zgodnie z procedurami wymienionymi w normach ISO 13445 oraz EN 1465. Dla badań naklejonych magnesów konieczne jednak było opracowanie własnych metod, bazujących na standaryzowanych procedurach.

Nasza maszyna wytrzymałościowa wyposażona jest w komorę temperaturową o zakresie roboczym od -70°C do +300°C. W ramach naszych, a także badań klientów wykorzystujemy jej cały zakres temperatur.

Dokonujemy następujących badań:

  • Precyzyjny pomiar wymiarów na urządzeniu współrzędnościowym (CMM)
  • Badania wytrzymałości na zginanie do 1 tony (ČSN EN ISO 3327, ČSN EN 843-1, ČSN EN ISO 7438)
  • Badania wytrzymałości na rozciąganie/zerwanie do 5 ton (ČSN EN ISO 6892-1, 6892-2, 6892-3)
  • Badania wytrzymałości na ściskanie do 3 ton
  • Badania wytrzymałości połączenia klejonego (ISO 13445 i EN 1465)
  • Zakres temperatur: od -70°C do +300°C

 

Skontaktuj się z nami
Bartosz Kopernok +48 602 158 294

Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z naszym specjalistą.

Wyłączne przedstawicielstwo dla rynku czeskiego i słowackiego