Elementy do systemów liniowych

Silnik liniowy z magnesami trwałymi to właściwie wielobiegunowy silnik synchroniczny z magnesami trwałymi, gdzie wirnik, a także stojan, rozwinięte są w płaszczyźnie. Silnik nie wykonuje ruchu obrotowego, lecz posuwisty.

Zasada działania maszyny liniowej

Zastosowanie określa, która część maszyny jest sztywna, nieruchoma, która ruchoma, a która zasilana. Stojan jest zazwyczaj rozwinięty na całej długości bieżni. Wirnik zasłania małą część i znajduje się na przesuwnej części konstrukcji. Zasilana część składa się zawsze z pakietu elektrotechnicznych blach ferromagnetycznych oraz uzwojenia trójfazowego. Naprzeciwko zasilanej części znajduje się część (płyta stalowa) z naklejonymi magnesami trwałymi z pierwiastków ziem rzadkich. Doprowadzenie prądu do zasilanej części powoduje powstanie pola magnetycznego, a jego interakcja z polem magnetycznym magnesów trwałych wywołuje oddziaływanie sił, które wprowadzają urządzenie w ruch. Części ruchome stawiane są wysokie wymagania w postaci ruchomych przewodów zasilających, chłodzenia (wodnego) lub przewodów do czujników pozycji. Wszystko zależy od konstrukcji maszyny.

Produkujemy na zamówienie części do napędów liniowych z magnesami trwałymi wykonywane jako pojedyncze egzemplarze lub małe serie. Skupiamy się na specjalistycznych zastosowaniach z wysokimi wymaganiami co do jakości wykonania. W naszym laboratorium badawczym testujemy właściwości magnetyczne poszczególnych magnesów, a także całego finalnego zestawu

Skontaktuj się z nami
Bartosz Kopernok +48 602 158 294

Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z naszym specjalistą.

Wyłączne przedstawicielstwo dla rynku czeskiego i słowackiego