Magnesy trwałe i czujniki temperatury

dla wymagających wdrożeń przemysłowych

materiály

Magnesy trwałe

Zapewniamy produkcję magnesów trwałych na zamówienie dla wymagających wdrożeń przemysłowych. Wybrane typy magnesów są dostępne w naszym magazynie.

Dostarczamy następujące typy:

 • magnesy neodymowe (NdFeb HAST)
 • magnesy samarowo-kobaltowe (SmCo)
 • magnesy z tworzywa sztucznego
 • magnesy ferrytowe
 • magnesy AlNiCo

Czujniki temperatury

Dostarczamy dopasowane czujniki temperatury dla urządzeń elektrycznych i innych zastosowań przemysłowych, w których niezbędna jest kontrola temperatury. Nasz czujnik PZK-LPTC jest alternatywnym rozwiązaniem dla dotychczasowych czujników KTY.

Dostarczamy następujące typy czujników:

 • PZK-LPTC 600 (zamiennik KTY84-130)
 • PZK-LPTC 1000 (zamiennik KTY 83-110)
 • PT 100
 • PT 1000
materiály
materiály

Produkcja i naprawa wirników z magnesami

Produkujemy małe wirniki z magnesami trwałymi, łącznie z ich wyważeniem. Odnawiamy wirniki z uszkodzonymi lub rozmagnesowanymi magnesami po awariach silników synchronicznych lub generatorów.

Posiadamy doświadczenie z różnymi konstrukcjami:

 • z magnesami montowanymi na powierzchni wirnika (SPM)
 • z magnesami montowanymi wewnątrz wirnika (IPM)
 • z wirnikiem zewnętrznym (outrunner)

Nasze projekty

Skupiamy się na wymagających wysokiej jakości, długookresowych projektach, w których kluczową rolę odgrywa stabilność parametrów dostarczanych materiałów.

Typowe wykorzystanie naszych magnesów:

 • Silniki i generatory
 • Elektrownie wiatrowe
 • Czujniki
 • Automotive (ISO/TS 16949)
materiály
laborator

Laboratorium akredytowane

W naszym laboratorium testowym, akredytowanym w oparciu o normę ISO 17025 zapewniamy następujące badania:

Pomiar właściwości magnetycznych (indukcja remanentu Br, koercyjność HcB, koercyjność HcJ, iloczyn energetyczny BHmax) magnesów trwałych za pomocą powolnego zapisu pętli histerezy w zamkniętym obwodzie magnetycznym histerezografu. Norma: ČSN EN 60404-5:2008

Pomiary magnetycznego momentu dipolowego Mp metodą wyjęcia lub przekręcenia próbki w cewkach Helmholtza oraz przeliczenie polaryzacji magnetycznej J. Norma: ČSN EN 60404-14:2003

Inne badania

Przeprowadzamy kontrolę dostarczanych materiałów. Świadczymy usługi wsparcia technicznego podczas rozwoju nowych aplikacji oraz optymalizacji zastosowanych rozwiązań.

Kontrolujemy:

 • Właściwości magnetyczne w temperaturze od -40°C do +230°C
 • Odporność na korozję (HAST, PCT, kąpiel solna)
 • Stabilność termiczną
 • Powłoki ochronne
materialy
podpora

Wsparcie techniczne

Zapewniamy dodatkowe usługi wsparcia technicznego dla naszych klientów oraz dla producentów magnesów trwałych.

Przeprowadzamy:

 • Analizy mikrostruktury
 • Analizy składu chemicznego
 • Pomiary grubości powłoki
 • Modelowanie obwodów magnetycznych